| Iris Kalkreuter | Iris Kalkreuter | Iris Kalkreuter | Iris Kalkreuter

Zieht An Editorial

Client: LOOX Magazin

Photography: Moritz Schmid

Concept, Casting & Styling: Iris Kalkreuter

Styling- Assistant: Julie Offermann

H&M: Sofie Ühla